2020/05/16 Tarihinde yapılan sohbetin düzenlenmiş metnidir;              Bir şey anlatırken konuyu çok detaylandırmak gibi bir huyun olduğunu biliyorum umarım çok dağılmayız. Çok Katmanlı Kaleydeskopik görseller üzerine konuşmak istiyorum, bana verdiğin görselleri incelediğimde aynı detaycılığı bu çalışmalarda da gördüm.            Haklısın, konuları ve kavramları çok gerilerden ele almak ve detaylandırmak gibi…