Neden Arca Type sistem kullanmak neden doğru bir tercihtir?          90lı yıllarda Arca Swiss firmasının üretimi olarak (temel de klamp ve bu klampın yapısına uygun plate şeklinde) ortaya çıkmış sonrasında standartlaşmış ve günümüzde bir çok firma tarafından çok değişik amaçlarla bu standartta ve değişik tasarımlarda üretilen çok fonksiyonel bir sistemdir.          Fotoğrafta özellikle (mimari, röprodüksiyon…